موضوع : تبیین موانع تحقق هدف انبیاء علیهم السلام
با توجه به کلام امام حسین علیه السلام 

حسینه ارشاد - سال 1395 - دکتر اسدی گرمارودی

جلسه تاریخ موضوع کلی موضوع خلاصه و زیر موضوعات فایل صوتی

( با کیفیت بالا )

1 95.07.11 تبیین موانع تحقق هدف انبیاء علیهم السلام شب اول محرم  
2 95.07.12 تبیین موانع تحقق هدف انبیاء علیهم السلام شب دوم محرم  
3 95.07.13 تبیین موانع تحقق هدف انبیاء علیهم السلام شب سوم محرم  
4 95.07.14 تبیین موانع تحقق هدف انبیاء علیهم السلام شب چهارم محرم  
5 95.07.15 تبیین موانع تحقق هدف انبیاء علیهم السلام شب پنجم محرم  
6 95.07.16 تبیین موانع تحقق هدف انبیاء علیهم السلام شب ششم محرم
7 95.07.17 تبیین موانع تحقق هدف انبیاء علیهم السلام شب هفتم محرم
8 95.07.18 تبیین موانع تحقق هدف انبیاء علیهم السلام شب هشتم
9 95.07.19 تبیین موانع تحقق هدف انبیاء علیهم السلام شب تاسوعا
10 95.07.20 تبیین موانع تحقق هدف انبیاء علیهم السلام شب عاشورا
11 95.07.29 تبیین موانع تحقق هدف انبیاء علیهم السلام  
12 95.08.06 تبیین موانع تحقق هدف انبیاء علیهم السلام  
13 95.08.13 تبیین موانع تحقق هدف انبیاء علیهم السلام  
14 95.08.20 تبیین موانع تحقق هدف انبیاء علیهم السلام  

موضوع : شهیدان عاشق کربلائی ( دهه دوم محرم )

با توجه به کلام امام امیرالمومنین علیه السلام درباره شهدای کربلا

حسینه مرحوم عماد زاده - اصفهان - سال 1395 - دکتر اسدی گرمارودی

جلسه تاریخ موضوع کلی موضوع خلاصه و زیر موضوعات فایل صوتی

( با کیفیت بالا )

1 95.07.21 شهیدان عاشق کربلائی شب اول خلاصه و زیرموضوعات سخنرانی
2 95.07.22 شهیدان عاشق کربلائی شب دوم خلاصه و زیرموضوعات سخنرانی فایل صوتی سخنرانی
3 95.07.23 شهیدان عاشق کربلائی شب سوم خلاصه و زیرموضوعات سخنرانی فایل صوتی سخنرانی
4 95.07.24 شهیدان عاشق کربلائی شب چهارم خلاصه و زیرموضوعات سخنرانی فایل صوتی سخنرانی
5 95.07.25 شهیدان عاشق کربلائی شب پنجم خلاصه و زیرموضوعات سخنرانی فایل صوتی سخنرانی
 

 

نقش عاشورا در تحقق هدف انبیاء

با توجه به کلام امام حسین علیه السلام در تفسیر آیه 71 سوره مبارکه اسرا قرآن کریم

حسینه ارشاد - سال 1393 - دکتر اسدی گرمارودی

جلسه تاریخ موضوع کلی موضوع فایل با کیفیت بالا فایل با کیفیت پایین
1 93.08.03 نقش عاشورا در تحقق هدف انبیاء شب اول محرم
2 93.08.04 نقش عاشورا در تحقق هدف انبیاء شب دوم محرم
3 93.08.05 نقش عاشورا در تحقق هدف انبیاء شب سوم محرم
4 93.08.06 نقش عاشورا در تحقق هدف انبیاء شب چهارم محرم
5 93.08.07 نقش عاشورا در تحقق هدف انبیاء شب پنجم محرم
6 93.08.08 نقش عاشورا در تحقق هدف انبیاء شب ششم محرم
7 93.08.09 نقش عاشورا در تحقق هدف انبیاء شب هفتم محرم
8 93.08.10 نقش عاشورا در تحقق هدف انبیاء شب هشتم
9 93.08.11 نقش عاشورا در تحقق هدف انبیاء شب تاسوعا
10 93.08.12 نقش عاشورا در تحقق هدف انبیاء شب عاشورا
آخرین بروز رسانی 15 آبان ماه 1393

برنامه محرم و صفر سال 1392 - دکتر اسدی گرمارودی

بررسی شبهات وارد شده بر عاشورا

جلسه تاریخ موضوع کلی موضوع فایل با کیفیت بالا فایل با کیفیت پایین
1 92.08.13 بررسی شبهات عاشورا شب اول محرم
2 92.08.14 بررسی شبهات عاشورا شب دوم محرم
3 92.08.15 بررسی شبهات عاشورا شب سوم محرم
4 92.08.16 بررسی شبهات عاشورا شب چهارم محرم
5 92.08.17 بررسی شبهات عاشورا شب پنجم محرم
6 92.08.18 بررسی شبهات عاشورا شب ششم محرم
7 92.08.19 بررسی شبهات عاشورا شب هفتم محرم
8 92.08.20 بررسی شبهات عاشورا شب هشتم محرم
9 92.08.21 بررسی شبهات عاشورا شب تاسوعا
10 92.08.22 بررسی شبهات عاشورا شب عاشورا
11 92.08.30 بررسی شبهات عاشورا  
12 92.09.07 بررسی شبهات عاشورا  
13 92.09.14 بررسی شبهات عاشورا  
14 92.09.21 بررسی شبهات عاشورا  
15 92.10.05 بررسی شبهات عاشورا  
16 92.11.03 بررسی شبهات عاشورا  
           

آرشیو مراسم مقتل خوانی روز عاشورای حسینی علیه السلام

مراسم مقتل خوانی دکتر اسدی گرمارودی - حسینیه حاجیان
مراسم مقتل خوانی و بحث درباب اهمیت گریه بر امام حسین علیه السلام- حاج آقای حقیقت - سال 1387
مراسم مقتل خوانی - حاج آقای حقیقت - سال 1389
بررسی تاریخ درباره جناب رقیه خاتون سلام الله علیها - دختر سه ساله امام حسین علیه السلام

 

بررسی شبهات عاشورا _ ایام محرم و صفر سال 1392 - حسینیه حاجیان

 

لطفا نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس info@almenhaj.com   ارسال فرمائید

برای اطلاع از تاریخ و زمان جلسات با شماره تلفن گویای 22890153 تماس بگیرد